Торгуулийн мэдээлэл лавлах

Торгуулийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн эсэхийг шалгахдаа тээврийн хэрэгслийн дугаар эсвэл жолооны үнэмлэхний дугаарыг оруулна.

Хайлт хийхийн өмнө баталгаажуулах зурган кодыг заавал оруулж өгөх ёстой.