Торгуулийн мэдээлэл лавлах

Торгуулийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн эсэхийг шалгахдаа тээврийн хэрэгслийн дугаар эсвэл жолооны үнэмлэхний дугаарыг оруулна.

Хайлт хийхийн өмнө баталгаажуулах зурган кодыг заавал оруулж өгөх ёстой.

Торгууль төлөх заавар

Exposure

Хайх утгаа оруулах

Торгуулийн мэдээлэл шалгахдаа тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар эсвэл жолооны үнэмлэхийн дугаарын аль нэгийг оруулна. Баталгаажуулах кодыг заавал зургийн дагуу оруулах шаардлагатай. Мэдээллээ бүрэн оруулсны дараа "Хайх" товчийг дарна.
Target

Торгууль харах

Хайлт амжилттай хийгдсэний дараа та торгуулиа харах боломжтой. Зүүн дээд талд байрлах цэсийг ашиглан зөвхөн төлсөн эсвэл төлөөгүй торгуулиудыг жагсаан харж болно. Зөрчсөн хуулийн заалт дээр дарж тухайн хуулийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна.
Data

Төлбөр төлөх

Тухайн торгуулийн харалдаа байрлах "Төлөх" товчин дээр дарсны дараа гарч ирэх цонхон дээр та э-майл, утасны дугаараа оруулж үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрснөөр төлбөрийн мэдээллээ оруулах боломжтой болно.
Impact

Баталгаажуулах

Хэрвээ та төлбөрийн мэдээллээ оруулсны дараа амжилтгүй хариу авсан бол төлбөрийн мэдээллээ эсвэл дансаа шалгаад дахин гүйлгээ хийнэ үү. Амжилттай хариу авсан бол таны торгууль "төлөгдсөн" төлөвт шилжинэ.